Twister It!

Share on facebook
Share on twitter
Share on reddit

photographer  / Tanya Olifirenko, instagram: @olifirenkotanya
stylist / Vlad Grin / @vladislav_grn
hair +makeup /   Yevgeniya Kozlova / @yevgeniyakozlova
model / Lera Rudenko@STARSYSTEM Kiev  / @valeria_rudy

Sweatshirt, OMELYA.

Jacket, Sasha Kanevski. Shirt, IDOL.

Sweatshirt, OMELYA. Pants, ANDREEVA. Shoes, Sasha Kanevski.

Shirt, IDOL , pants, ANDREEVA. Coat,stylist own.Jacket, SASHA KANEVSKI.

Sweatshirt, OMELYA. Mask,MANTIS RELIGIOSA.

 

Sweater, stylist own. Scarf-belt,  LAKE. Pants, OMELYA. Shoes, SASHA KANEVSKI.

Close Menu
×
×

Cart